GRUZJA – ROZDZIAŁ 6 – GORI – MUZEUM STALINA

Muzeum Stalina otworzono w 1937 r. Przechowywane są tutaj pamiątki po tym najsłynniejszym z Gruzinów, nadal otaczanym wielkim szacunkiem ze względu nie na jego wyczyny, lecz na zdolności przywódcze. Muzeum to jest niczym skansen, w którym czas się zatrzymał w 1953 r. Wewnątrz można ujrzeć m.in. salę z jedną z dziewięciu pośmiertnych masek Stalina – umieszczona w specjalnym piedestale maska otoczona jest monumentalną kolumnadą. Całość rzeczywiście szokuje. W innych salach eksponowane są prezenty, które wódz otrzymał z okazji swoich 70. urodzin, m.in. dary z Polski. W muzeum zgromadzono prawie 50 tys. eksponatów, np. zestaw do golenia używany przez Stalina.
Obok placówki znajduje się przeniesiony tu i obudowany monumentalnym zadaszeniem mały domek szewca Wissariona Dżugaszwilego – ojca Stalina. Przyszyły dyktator wraz z rodzicami wynajmował tutaj jeden pokój. Obok stoi 8-tonowy wagon pociągu, którym Stalin podróżował m.in. na konferencję jałtańską w 1945 r., bo obawiał się podróży samolotem.
Przed muzeum stoi jeden z ostatnich na świecie pomników Stalina, Drugi, bardziej znany pomnik wodza, który do niedawna znajdował się w centrum miasta przed budynkiem ratusza próbowano zburzyć dwukrotnie w 1956 i 1988 r. Udało się tego dokonać dopiero w maju 2011 r. z polecenia prezydenta Saakaszwilego pomnik osunięto i obecnie przechowywany jest w magazynie.